Tanári vélemények

 

Intenzív nyelvtanfolyam

 

„Sokan első hallásra megrettennek, amikor meghallják, hogy ez a tanfolyam típus napi 5 tanórát vesz igénybe, heti 5alkalommal. Viszont bátran kijelentem, hogy a gyorsnak tűnő tempó ellenére ez a leghatékonyabb kurzusunk.

Hogy mi a titka: A rendszeresség. Hiszen egy hónapon keresztül a délelőttök azzal telnek, hogy az adott célnyelvvel foglalkozunk, amennyire lehet célnyelven. Ezt követően pedig a tanulók délután nem kevés házi feladattal gyakorolhatják be a leadott anyagot. Ez az intenzitás teszi lehetővé, hogy mind a nyelvtan, mind a szókincs átismétlésére kevesebb idő szükséges a következő alkalommal. Ennél a típusnál lehet a legtöbb kiegészítő anyagot bevinni, nagyobb léptékben lehet a tankönyv anyagával haladni, többet gyakorolni, illetve a kommunikációs készséget fejleszteni.

Persze itt van a legnagyobb veszélye annak, hogy a diákok lemorzsolódjanak a gyors tempó miatt. A legfontosabb az, hogy ha az első 2napot túl soknak, gyorsnak találják, nem szabad bepánikolni.  Általában 3-4 alkalom kell, hogy hozzászokjanak a tempóhoz. Valamint fontos, hogy napról napra készüljenek a diákok, így elkerülhető a lemaradás. Ha akár egy alkalom is kiesik, nehéz bepótolni a hiányzó anyagrészt.

A tanár szempontjából ez a kurzus típius az, ami a legnagyobb kihívás, hiszen több felkészülést igényel, az hogy a a tanár napról napra meg tudjon újulni és fenntartsa a diák érdeklődését."

Bakó Zsuzsanna

 

„Az EURO Nyelviskolában a hallgatók 2012.04.16 -tól 100 órás kezdő intenzív német nyelvtanfolyamon vettek részt.

A stúdió d a1 című tankönyvcsaláddal olyan nyelvkönyvet ismerhet meg a diák, amely  korszerű ismeretanyagot, szókincset, feladatokat tartalmaz. Első része A1 szintig juttatja el a nyelvtanulókat. A kiadvány olyan gyakorlásra szánt, kiegészítő feladatokat, valamint tematikus német-magyar szószedetet tartalmaz, amely alkalmas önálló tanulásra is.

A kurzus célja a minőségi és magas szintű oktatás.

A tanfolyam tematikája a következőképpen alakult a csoport számára:

Az első alkalommal a rövid bemutatkozás, célok tisztázása után ( ki, miért választotta a német nyelvet, mi a célja ezzel, hol- milyen közegben fogja használni a nyelvet)  a következő feladatot végezték a hallgatók: a nyelvtani alapokat megismerve (ábécé, személyes névmások, szabályos igék ragozása jelen időben, egyenes szórend, számok 1-20-ig) érdekes feladatok (hallás utáni szövegértés, lottószámok, telefonszám, kávéházi rendelés) segítségével a hallgatók megtanulják, hogyan kell bemutatkozni, üdvözölni egymást egy nyelvtanfolyamon.

A tanulást segítik a tankönyv szerves részét képező, következetesen felépített kiejtés fejlesztési gyakorlatok, valamint a cd, amely tartalmazza a gyakorló feladatokat és a hallás utáni szövegértéseket. A hallás utáni értést segíti még a tankönyvben található szövegek írott formája is.

A beszédkészséget fejlesztik a rendkívül gyakorlatias, hasznos témák, szókincs, szituációk, feladat típusok, ország ismereti anyag. Hasznos azok számára, akik tájékozódni szeretnének a világban, hobbiból, nyelvgyakorlás miatt járnak ide, ill. akik számára a nyelvvizsga elérése majd a cél.

A szituációs gyakorlatok meghallgatása után, párban gyakorolják egymással a hallgatók, felváltva, mindkét fél kipróbálhatja mind a kérdező, mind a válaszadó szerepét is. Miután előadják a szituációs gyakorlatot, beszámolnak arról, mi tetszett nekik, mi okozott számukra nehézséget, ezután a tanár és a csoport is elemzi a gyakorlatot, tanulságokat vonunk le. Esetleg szükséges lenne, hogy a szituációs gyakorlatra még több idő jusson, eleinte kicsit bátortalanok ebben a hallgatók, az újdonság miatt, ám amikor ráéreznek, még nagyon sok hasznos dolgot lehetne átbeszélni, több szituációt kipróbálni, ezek tapasztalatait megosztani.

Rengeteg feladatot oldottunk meg, ezzel bővült a szókincs, ami fontos a nyelvtanulásban. Számos kiegészítő feladatot használtam a nyelvtani gyakorlatokhoz, ezzel segítve a hallgatókat a tanulás folyamatában.

A hallgatók visszajelzése alapján a témákkal, ill. a szókinccsel elégedettek voltak, azonban a szóbeli és írásbeli eredmények (szódolgozatok, 50.,100. óra utáni dolgozatok) alapján a tanfolyam ütemét egy kicsit túl gyorsnak találták. Természetesen a tanfolyam eredményessége az egyénre lebontva a résztvevő hallgatók személyiségétől, ambíciójától, tanulási lehetőségétől is függ."

Szeles Erika

 

Szuperintenzív tanfolyam

 

„Tanárként úgy gondolom, hogy egy idegen nyelvet nagyon nehéz pár hét leforgása alatt elsajátítani, de nem lehetetlen. Az utóbbi időben három tanítványom is volt, akik a szuperintenzív kurzus mellett döntöttek, mindhárman teljesen kezdők voltak. Január óta tanítom őket, és figyelem fejlődésüket. Ez a 16 hetes szuperintenzív tanfolyam szerintem nagyon jó ötlet. 16 hét alatt, napi 5 órában, persze elegendő otthoni tanulás mellett, kínálja a diákoknak a középfokú nyelvvizsga letételének lehetőségét. Véleményem szerint ez a típusú tanfolyam nagyon hatékony, viszont teljes embert követel, és napi majdnem 10 órában kell a nyelvvel foglalkozni, hogy valaki 16 hét alatt elérje a középfokú szintet. Számtalanszor elmondtam a diákjaimnak, hogy ez csakis úgy sikerülhet, ha nagyon szorgalmasak, kitartóak, és sokat tanulnak otthon, de sajnos a tapasztalataim szerint senki nem foglalkozik eleget az esetleges házi feladatokkal és szókincsbővítéssel. Sokan úgy vélik, a megszerzett tudásnak ülepednie kell, és nem hisznek a szuperintenzív kurzus hatékonyságában. 16 hét alatt igenis el lehet jutni nulláról a középfokig, tapasztalatból mondom: annak idején én is így kezdtem a gimnáziumot, német kéttannyelvű tagozatos voltam, a nulláról kezdtem szeptemberben, ugyanennyi óraszámban, napi 5*5 órában tanultuk a német nyelvet, karácsonyra viszont már a középfokú nyelvvizsga a kezemben volt.

Igyekszem úgy átadni diákjaimnak a nyelvtant, hogy az ne legyen száraz és monoton, a kommunikációs feladatok kezdetben elég döcögősek, a beszédre nagyon nehéz rávenni őket. Amit hétfőn leadok,  azt kedden számon kérem, de ez a tanfolyam lényege. Az általunk használt Studio d könyv köteteivel tudok azonosulni, bár sok kiegészítő anyagot kíván a könyv, elsősorban a grammatika miatt.

Összességében nagyon hasznosnak és hatékonynak tartom a szuperintenzív tanfolyamot, és szerintem, aki elszánt és tényleg akarja, az egy ilyen kurzusban, ennyi idő alatt igenis meg tudja csinálni 4 hónap alatt a középfokú nyelvvizsgát, legyen szó bármilyen nyelvről. „

Makár Adrienn

 

„A 400 órás, szuperintenzív kurzusok működőképesek, ha a diákok megfelelő visszajelzést kapnak a munkájukról és nem feltétlenül övék a döntés a következő szintre lépésről. A problémák leginkább ott jelentkeznek hogy a tanulók elvárják, hogy szilárd tudást adjunk nekik, anélkül, hogy a saját fejlődésüket figyelembe vennék. A lemaradások általában ott jelentkeznek a csoportokon belül, hogy a lassabban haladók megrekednek a középhaladó és a haladó szintek között, főleg a gyakorlat hiánya miatt. A tanmenet, főleg az elején, igen lassú, mind nyelvtanilag, mind a szókincs mennyiségét illetően, de a fent említett szinetken érezhetően felgyorsul. Ezt azok, akik minden előképzettség nélkül érkeznek, vagy egyéb, akár rajtuk kívül álló okok miatt nem tudják követni, igencsak megszenvedik, a gyakorlatukat, mind irásban, mind szóban (főleg szóban) nagyon fontos, hogy az órák keretében szerezzék meg, hiszen nem tud mindegyikük élni a körülöttük lévő lehetőségekkel. Bár eredményeiknek az otthoni felkészülés a legsarkalatosabb pontja , ha tőlünk várják el, hogy azokat mi szállítsuk le nekik, nem támaszkodhatunk az egyéni szorgalmukra olyan mértékben, ahogy azt eddig tettük/ jelenleg tesszük.

Egy, a középhaladó és haladó szintek közé beépített, plussz 50 órás szintező gyakorlati kurzus, véleményem szerint, több lehetőséget adna az órák keretén belüli írás- és szóbeli készégeik fejlesztésére, ezáltal nagyobb esélyt arra, hogy az általuk kitűzött nyelvi szintet biztosabban elérjék, vagy legrosszabb esetben azt, hogy az önálló nyelvtanulásuk során több sikerélményben legyen részük. Ezalatt az idő alatt a már átvett, és az azt követő anyagok során szóba jövő tematikákat érintve érnénk el, hogy ne érje a diákokat egyfajta „sokként" a feldolgozandó szókincsmennyiség, főleg a kifejezések, hétköznapi beszédszituációk terén."

Ilyés Sándor

 

Fél intenzív csoport


„Mivel az iskola munkájában szinte indulás óta részt veszek, így sok hasznos tapasztalatot szerezhettem az ilyen típusú kurzusokat illetően főképp a saját, de akár a kollégáim csoportjait figyelemmel kísérve is.

Mindenképpen fontos azzal kezdenem, hogy ez a fajta kurzus rendkívül hallgatóbarát, hiszen azoknak is lehetőséget ad, akik munka vagy iskola mellett szeretnének nyelvet tanulni. Ezzel együtt azonban pontosan ez a tényező az, ami az egyik legnagyobb nehézséget okozza. Az egyik legszembetűnőbb sajátossága ugyanis a félintenzív csoportoknak, hogy a hallgatók sokkal kimerültebbek, dekoncentráltabbak az intenzíven tanulókhoz képest. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy itt a legtöbben munka után, vagy - néhány esetben - akár munka előtt ülnek be nyelvet tanulni. Ez egy olyannyira meghatározó körülmény, hogy nemcsak az óra hangulatát, hanem a teljesítményt is nagyban befolyásolja. A hallgatóknak nehezebb ráhangolódni az órára, lassabban veszik fel annak ritmusát. Ebben persze én is és kollegáim is a lehető legtöbbet próbálunk segíteni többek között olyan bemelegítő feladatokkal, amelyekkel játékos formában próbáljuk az előző alkalmakkor elsajátítottakat átismételni.

A hallgatók egyéb, napközbeni elfoglaltságuk következményeképpen sajnos néhány esetben kevésbé felkészültek, mint a délelőtt tanuló társaik. Annak ellenére, hogy több idejük van a következő alkalomra való felkészülésre, a legtöbb esetben csupán az óra előtt néznek bele az addig tanultakba. Általános tapasztalatom, hogy a kurzusok elején még nagyon lelkesek, heti több alkalommal is gyakorolnak otthon, viszont az idő előrehaladtával egyre fáradtabbak lesznek. Ezen persze szintén próbálok/próbálunk segíteni azzal, hogy minél változatosabb feladatokkal készülünk.

Az adott szintre szánt 100 óra mindenképpen szükséges, sok esetben talán még kevésnek is bizonyul. Az utóbbi opció viszont a legtöbb esetben orvosolható, hiszen egy praktikus tematikával sokat lehet alakítani, optimalizálni az anyagon: a fontosabb anyagrészek nagyobb hangsúlyt kapnak, míg a kevésbé fontos, gyakorlatban ritkábban előforduló témakörökre kevesebb időt fordítunk. Érdekes megfigyelés, hogy bár a diákok fáradtabbak a délutáni kurzusokon, a tanfolyam végén mégis úgy érzik, hogy hamar eltelt a körülbelüli két és fél hónap. Ezzel ellentétben viszont az az általános észrevételünk, hogy sokkal kevesebb a továbbjövők száma. Bár hallgatóim mindig pozitívan értékelik a kurzust, és ezzel együtt az én munkámat is, mégis több esetben döntenek úgy, hogy egy-két hónapot pihennek, és csak azt követően jönnek vissza a következő szintre.

Tanári szemszögből úgy gondolom, hogy ez a típusú kurzus tőlünk is több energiát kíván. Az este kilenc órás befejezésig sokkal nehezebb a diákok figyelmét fenntartani, mint a délelőtti alkalmak során. Ez persze - véleményem szerint - kellő rutinnal, kitartással orvosolható, de semmiképp sem egyszerű feladat.  A tanfolyam időpontjának ezzel szemben nem lehetne optimálisabb idősávot választani, a heti kétszer öt óra pedig mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a hallgatók minél jobban elsajátíthassák a nyelvet.

További nehézségeket vet fel, hogy a hallgatóink több esetben a munkájuk vagy egyetemi óráik miatt hiányoznak. Ezeket minél hatékonyabban próbálom pótolni velük, sok esetben külön áttekinteni a kimaradt részeket, de ez egy-egy hosszabb hiányzás esetében már sokkal nehezebben oldható meg.

Mindezekkel együtt is azt mondhatom, hogy akik ezt a fajta kurzust végzik/végezték el, mindig pozitívan értékelik mind magát a tanfolyamot, mind pedig a nyelviskolát. „

Váradi Beáta

 

„Mi a célod a nyelvtanulással, és mennyi időt szeretnél illetve tudsz ráfordítani?-ezzel a kérdéssel szembesítjük a lelkes nyelvtanulókat. (Sokan középfokú nyelvvizsgát szeretnének letenni illetve külföldön munkát vállalni.) Az Euro Nyelviskolában a nebuló kedve szerint csemegézhet félintenzív, intenzív , szuperintenzív és hétvégi tanfolyamok közül. Kezdő szintről 5 hónap, azaz 2X 100 óra  elvégzése után alapfokú nyelvvizsga, illetve alapfokú nyelvtudás szerezhető meg, 10 hónap azaz még 2X 100 óra elvégzése után sikeres  középfokú nyelvvizsgát tehetnek a hallgatók. Természetesen e célok eléréséhez rengeteg otthoni „munka" szükséges. Gyakori visszajelzés, hogy a 10 hét alatt többet tanulnak a diákok, mint egy egész iskolai tanévben.  Tanárközpontúság helyett tanulóközpontúságot tartjuk szem előtt és a minőségi oktatáson van a hangsúly.  A tanfolyamok időpontjai közül is tetszés szerint válogathatnak az érdeklődők , attól függően, hogy mely napszakban érnek rá , illetve hogy mely napokon. Véleményem szerint igen pozitív,hogy az órák kezdési időpontjai is úgy van kialakítva, hogy az minden hallgatónak megfelelő legyen. A félintenzív tanfolyamok heti kétszeri alkalmat jelentenek. A kiscsoportos létszám lehetővé teszi, hogy az egyéni képességeket figyelembe véve tanítsunk „családias" légkörben, akár pluszfeladatokkal. A heti kétszeri alkalomból az 5X 45 perc hamar„elröpül" változatos feladatokkal, szituációs  játékokkal szem előtt tartva a nyelvtan fontosságát is. A hallás utáni szövegértés, mindennapos szituációk pl. hogyan tájékozódjunk, éttermi rendelés, időpont egyeztetés stb. nagy hangsúlyt kapnak.  17 órától 21 óráig tartó tanítási blokkban 20 óra után (levezetés képpen) a „figyelem ébren tartására" már inkább  játékosabb feladatokkal foglalkozunk. Főleg azoknak a hallgatóknak ajánlom a félintenzív tanfolyamot, akik már dolgoznak vagy egyéb elfoglaltságuk van napi szinten és így „kényelmesen"  természetesen megfelelő adag házi feladat megoldásával érik el a kitűzött nyelvi szintet.

„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell!" (kínai közmondás)"

Papp Andrea

 

Hétvégi nyelvtanfolyam

 

„Véleményem szerint a hétvégi 50órás tanfolyamnak mind az előnyei mind a hátrányai a diákok igényétől függ.

Egyrészt, mivel lassú a haladási ütem és hosszú a kifutási idő, így azoknak a tanulóknak nem ajánlott, akik rövid időn belül szeretnének gyors sikereket elérni a nyelv tanulás terén. Továbbá a tanfolyamok közül ehhez kell a legtöbb motiváció és lelkierő, hiszen az emberek nagy többsége nehezen áldozza fel a hétvégéit tanulás céljából, pláne úgy hogy a siker és fejlődés nem azonnali.

Másrészt, ami a legnagyobb hátrány lehet bizonyos tanulók számára, az lehet a legnagyobb előny más diákoknak, hiszen a hétvégi tanfolyamon, igaz, hogy hosszú távon, de biztosabb tudásra lehet szert tenni. Amíg egy tankönyv feldolgozására egy intenzív tanfolyam esetében egy hónap áll rendelkezésre, addig ugyanez a hétvégi csoportok esetében öt hónap. Természetesen megfelelő szorgalommal párosítva, a lassabban, hosszabb idő alatt megszerzett tananyag garantáltabb lehet. Végül, de nem utolsó sorban a haladási ütem bárki számára tartható, van idő gyakorlásra, ismétlésre, továbbá a diákok sokkal jobban terhelhetőek a házi feladatok mennyiségét illetően, hiszen ezek megoldására egy hét áll rendelkezésükre."

Csákó Petra