Német nyelvtanfolyam

ÓRIÁSI AKCIÓ A DEBRECENI EURO NYELVISKOLÁBAN!

2019. Január 11-ig 40.000 Ft kedvezményt adunk minden tanfolyamra + 5 ajándék szolgáltatást a képzés mellé!

 

Nyitvatartásunk:

H-P 10:00-18:00

 

Az Euro Nyelviskola Budapest központjában 1996 óta foglalkozik német nyelvoktatással, bátran kijelenthetjük, hogy nagy tapasztalatunk van a német nyelvtanfolyamok lebonyolításában. Ha egy hatékony német nyelvtanfolyam az, amit keresel, megtaláltad számodra a legjobb nyelviskolát!

A debreceni EURO Nyelviskola 2011 júniusában nyitotta meg kapuit, és az eltel idő alatt a város egyik kedvenc nyelviskolájává nőtte ki magát. Számos hallgatónkat a német nyelv elsajátítása érdekli, így különböző szinteken, különböző beosztású csoportokat tudunk biztosítani minden németül tanulni vágyónak.

Nálunk minden német tanfolyam felkészült tanárokkal, dinamikus, fiatalos csapatban, családias légkörrel, kis létszámú csoportokban és ebből adódóan hatékonyan és sikeresen zajlik.

 

Miért is tanulj német nyelvet?

  • a világ első számú közvetítő nyelve, 100 millió ember anyanyelve
  • Magyarországon a második leggyakrabban beszélt nyelv
  • Európa számos országának (Németország, Ausztria, Liechtenstein, Luxemburg, Svájc ) hivatalos nyelve

 

JELENTKEZÉS A TANFOLYAMRA

Jelentkezés

 

Német nyelvtanfolyam típusok intenzitás szerint

 


 

Intenzív német nyelvtanfolyam

4 hetes, heti  5x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokú szintig.

-          Órabeosztás: hétfőtől péntekig

-          Órakezdés: 8:30,

-          Tandíj: 92.990Ft  Kedvezményes tandíj: 52.990 Ft

-          Középfok felett 3.000 Ft felár fizetendő

 


 

Félintenzív német nyelvtanfolyam

10 hetes heti 2x5órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-          Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

-          Órakezdés: 17:00

-          Tandíj: 92.990Ft  Kedvezményes tandíj: 52.990 Ft

-          Középfok felett 3.000 Ft felár fizetendő

 


 

Normál német nyelvtanfolyam

12 hetes heti 2x4órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-          Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

-          Órakezdés: 18:00

-          Tandíj: 92.990Ft  Kedvezményes tandíj: 52.990 Ft

-          Középfok felett 3.000 Ft felár fizetendő

 


 

Hétvégi német nyelvtanfolyam

20 hetes heti 1x5órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-          Órabeosztás: szombat

-          Órakezdés: 9:00; 14:00

-          Tandíj: 96.990Ft* Kedvezményes tandíj: 56.990 Ft

-          Középfok felett 3.000 Ft felár fizetendő

 


MODULFELOSZTÁS

  1. kezdő: 2 db 50 órás modul (A1.1-A1.2)
  2. középhaladó: 2 db 50 órás modul (A2.1-A2.2)
  3. haladó: 3 db 50 órás modul (B1.1-B1.2-B1.3)
  4. középfokúnyelvvizsga-előkészítő: 6 db 50 órás modul (B2.1-B2.2-B2.3-B2.4-B2.4-B2.5-B2.6)
  5. középfok feletti: 4 db 50 órás modul (C1.1-C1.2-C1.3)
  6. felsőfok: 2 db 50 órás modul (C1.4-C1.5-C1.6)

Német tanfolyamok szintek szerint

 

Kezdő szintű német tanfolyam nyelvtani törzsanyaga:


- ABC

- Kijelentő mondat

- Kérdő mondat

- Igék jelen időben

- A létige

- Személyes névmások

- Főnevek egyes és többes száma

- Határozott névelők der, die, das

- Tagadás: kein, keine

- Sein ige I. múlt ideje

- Kérdőszavak

- Kijelentő mondat, eldöntendő kérdés

- Birtokos névmások

- Névelők tárgyesete

- Melléknevek helye a mondatokban

- Melléknevek fokozása

- Kérdő mondatok

- um, am, von, bis....előljárók

- Elválós igekötős igék

- Tagadás: nicht

- A haben ige I. múltja

- Elől járószók tárgy és részes esettel

- Sorszámnevek

- Dátum

- Segédigék: müssen, können, wollen, dürfen

- Birtokos névmások és tagadónévmások tárgyesete

- In, durch, über előljárók + tárgyeset

- Zu, an...vorbei + részeseset

- Gyakoriságot kifejező szavak

- Határozatlan névelők

- Mutatószó: dieser-dieses-diese

- Felszólító mód

 

Középhaladó szintű német tanfolyam nyelvtani törzsanyaga:


- a weil kötőszó használata, melléknév fokozás, hasonlítás

- birtokos névmások részes esete, melléknevek részes esetben, a dass kötőszó, birtokos eset -s végződéssel

- a sollen segédige használata

- visszaható igék és visszaható névmások, vonzatos igék, határozatlan számnevek

- erős melléknév ragozás

- személyes névmások részes esete,

- módbeli segédigék múltideje (Präteritum/Imperfekt), az als kötőszó használata

- igék múlt ideje (Präteritum/Imperfekt)

- a denn és a weil kötőszók használata, a werden ige használata (jövő idő) főnevestés, udvariasság, kívánság kifejezése

- előljárószók részes esettel, részes eset, a wenn kötőszó használata

- einige és manche hazsnálata, igék és előljárószók részes és tárgy esettel

- mellékmondatok um + zu+ Infiniv szerkezettel és damit -tal, Passiv: szenvedő szerkezet

 

Haladó szintű német tanfolyam nyelvtani törzsanyaga:

- Mellékmondatok

- Egyszerű múlt

- Rendhagyó igék egyszerű múltideje

- Főnévvé alakítás „Zum" mondatokkal

- Segédigék feltételes módja

- Kötőszavak ( darum, deshalb, deswegen)

- Határozószók (ein bisschen, sehr, ziemlich, besonders)

- Melléknév a főnév előtt

- Kicsinyítő képző

- Melléknév ragozás névelő nélkül

- Feltételes mód

- Vonatkozói mellékmondat

- Jövő idő

- Kettős kötőszavak ( je...desto/nicht.....sondern )

- Időhatározók

- Feltételes mód

- Összetett múlt idő

- Passzív szerkezetet helyettesítő „man"

- A lassen ige

- Brauchen zu + főnévi igenév

- Ellentétek (trotzdem)

- Kettős kötőszavak ( entweder.....oder)

- Főnevek keit/heit végződéssel

 

 

 


ELÉRHETŐSÉGEINK

EURO Nyelviskola Debrecen - Debrecen, Piac u. 32. 2/1.
0670 623-2314

EURO Nyelviskola - a gyors eredmények specialistája!